SALES

sales

Ara Muffashil – 8294631727(Hi-End), 8294631737(Compact), 7260872766(Muv)

Agion- 7070995865_Shushil

Behra-7033590102_Basant Singh

Barahara – 7070995859_Sonu Goswami

Barahara – 7070995863_Raviraj

Bihiya- 7260842775_Basant Singh

Buxar – 7260842751

Garhani – 7070995865_Sushil Pandey

Jagdishpur – 7260842772_Narendra Singh

Charpokhari- 9771492653_Jitendra Singh

Chaugain– 7070193110

Piro –8294631735_Amresh Singh

Sahar – 7260842764_Ranjit Kumar

Sahar – 7070995862_Ritesh Kumar

Sahpur – 7033590111_Shailendra Mishra

Sahpur – 7260842771_Kamendra Singh

Itarhi– 7070090709

Koilwar-7070090205_Dablu Kumar

Koilwar-7260842775_Ranjeet Pandey

Dumraon – 8294631736

Nawanagar – 7033590110

Brahmpur– 7070193101

Simri- 7033590113

Rajpur– 7070193104

Udwant Nagar- 7070090549_Aashish Gupta


G.M. Sales -Personal Mr. Kumar Gaurav Singh – +917070995855, 8294631733
G.M. Sales -Commercial Md. Shahnawaz Alam – +91 8294631744
Sales Manager-Hi-End           Mr. Akash Basu – +91 7260842766
Branch Manager(Buxar)  Mr. Ashwini Mishra- +91 8294631726