SALES

sales

Ara – 9771492653, 8294631729, 8294631730, 7488280172, 7488316912

Ara Muffashil – 8294631735

Barahara – 9934446752

Bihiya- 9939238954

Buxar – 9308058344

Garhani – 8294631736, 8294631737

Jagdishpur – 9835017480

Koilwar – 9934448236

Piro – 8294631728, 8294631741, 9934448058

Sahar – 8294631727

Sahpur – 9934447944

Sandesh – 8294631742

Dumraon – 9771048812

Nawanagar – 9386822003, 8294631738

Tiyara – 8294631739

Itarhi – 8294631740


Sales Manager-Prosper Mr. Kumar Gaurav Singh – +91 8002042391
Sales Manager-Personal Mr. Akhileshwar kumar Singh – +91 8294631733
Sales Manager-Hi-End           Mr. Rajesh Thakur – +91 9934448154
Branch Manager(Buxar) Finance Manager Mr. Dinbandhu Singh – +91 8294631731           MrRavi Ranjan Patel – +91 7033590100